Gayrimenkul Alımlarında Dikkat

Sevim Özdemir

Değerli okurlar bu haftaya  ünlü düşünür  Aristo’nun bir sözü ile başlamak istiyorum “Kanun düzendir,iyi kanun iyi düzendir.” Kanunlar hukuk düzeninin temel taşıdır. KANUNLAR hazırlanırken toplumun genel yapısı iyi incelenmeli ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmalıdır. Açıkcası müvekkillerimizin biz hukukçulara sıklıkla sitem ettikleri bir konudur yasaların anlaşılmazlığı. Hiç şüphesiz hukuk problemleri ancak doğru hukuk bilgileri ve doğru yasaları uygulamakla  çözümlenebilir. Bu sebeple hukuk konuları hakkında ne kadar bilinçli olursak; hukuksal problemlerimizin çözümünde bir o kadar bilinçli hareket ederiz. 

Bu hafta ki hukuk köşemizde Türkiye’de gayrımenkul alım ve satımlarında hangi konulara dikkat etmeliyiz sizlere kısaca açıklamak istiyorum.

Özellikle bir gayrımenkul satın alırken; tapuda tescil yani alım işleminden önce, alacağımız gayrımenkulle ilgili olarak detaylı bir araştırma yapmamızda fayda var. Örnek vermek gerekirse;

* Gayrımenkul tek kişinin üzerine mi kayıtlı yoksa ortak bir mülkiyet durumu var mı?

*Gayrımenkul bir  arsa ise imar durumuna mutlaka bakılmalı. 

* Kullanım hakkı ve irtifa hakkı durumu aynı zamanda iskan durumu kontrol edilmeli. 

* Tapu kütüğüne konulabilen şerhlere bakmak lazım. Medeni Kanun hükümlerine göre; tapu kütüğüne konulabilen şerhler  arasında "satılamaz" şerhi de yer alıyor. İhtiyati tedbir olarak nitelendirilen bu şerh ile söz konusu taşınmazın başkasına devri yasaklanıyor.

*Gayrımenkul üzerinde herhangi bir kısıtlılık durumunun  bulunup bulunmadığı;  yani gayrımenkul üzerinde bir ipotek ve haciz şerhinin olup olmadığı gayrımenkul alımlarında son derece önemlidir. Bütün bu bilgilere tapu kayıtlarına bakarak ulaşabiliriz.

Gayrımenkul üzerine ipotek şerhi neden önemlidir? 

Gayrımekul üzerinde tapuya kayıtlı bir ipotek durumunun bulunması halinde; sözkonusu taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılması için, mutlaka mahkemeden bir ‘ipoteğin fekki’ yazısının alınması gerekir. Mahkeme tarafından verilmiş bir ‘ipoteğin fekki ‘ kararı olmadan tapu kayıtlarından ipoteğin kaldırılması mümkün değildir. Bu sebeble sizlere tavsiyem satışa konu taşınmaz üzerinde herhangi bir ipotek durumu mevcutsa, sonrasında herhangi bir hukuksal sorunla karşılaşmamak ve bir hak kaybına uğramamak bağlamında,  bu konuyu açıklığa kavuşturmdan ilgili gayrımenkulu satın almayınız.

Gayrımenkul alım ve satımları hukuksal bir işlemdir ve mümkün olduğu kadar böylesi hukuksal işlemleri bir hukukçu  ile takip etmekte fayda vardır. Son olarak sizlere hatırlatmak isterim ki; tapu kayıtlarında yapılan yanlış  bir tescil; ilerde önemli bir hak kaybınıza neden olabilir ve böylesi bir hak kaybı    ancak mahkemeye başvurarak çözümlenebilir. 

Değerli okurlar bu haftalıkta bu kadar, hepinize haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.