Emeklilikte Bilinmesi Gerekenler 1

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, bu haftaya hukuka dair yazılarda pek sıklıkla gördüğümüz hukuk sembollerden birisi olan terazi sembollünün anlamını açıklayarak başlamak istiyorum. "Terazi’’ adaleti ve adaletin dengeli olarak herkese hak ettiği şekilde dağıtılmasını ve faydalanmasını ifade eder.

AVRUPA GAZETESİ bünyesinde İngiltere genelinde ilk ve tek olarak başlattığımız Türk hukuk köşemizde; başta sosyal güvenlik hukuku olmak üzere, Türk hukuku alanında önemli hukuk bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu haftada daha öncede üzerinde durduğum emeklilik konusunda genel olarak  karşılabileceğimiz iki önemli unsuru sizlere hatırlatmak isterim. 

 

İlk işe başlama tarihinin değerlendirilmesi 

 

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülke mevzuatına göre emekli haklarının kazanılması ve şartlarının tespitinde; talebiniz doğrultusunda diğer ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır. Daha açık bir ifade ile sigortalının ilk defa Türkiye’de sigortalı olması halinde, sözleşme yapılan ülke açısından sigorta başlangıcı Türkiye’deki sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilir. Ancak ilk defa sigorta başlangıcı sözleşme yapılan ülkede geçmiş ise Türkiye açısından da sigorta başlangıcı ilgili ülkedeki; ilk işe başlama tarihi  başlangıç tarihi  olarak kabul edilir.

 

Yurtdışı hizmet borçlanması için ilk yapılması gereken nedir?

 

Öncelikle Yurtdışı hizmet borçlanması yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan  matbu  ‘Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesinin’ yasada belirtilen usüle uygun olarak doldurulması gereklidir. 

Ancak bu matbu dilekçe  dışında  yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair YAZILI DİLEKÇE ile yapılan başvurular da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından  kabul edilmektedir.  Ancak, kişilerin kendileri tarafından hazırlanan  dilekçe usüle uygun değilse ve dilekçede bulunan bilgiler, Yurtdışı hizmet borçlanma işlemini sonuçlandırmakta yeterli değil ise ilgili kişiden  matbu Yurtdışı Hizmet borçlanma talep dilekşesinin doldurulması ve bu şekilde başvuru yapılması istenebilir.

Bu haftalık da bu kadar.Hepinize haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi bugünlerde fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.