Dava Hakkı

Sevim Özdemir

Değerli okurlar,  Anonim bir söze göre; ‘’ adalet, yeryüzünde insanın yapabileceği en büyük eserlereden biridir.’’

Bu hafta hukuk köşemizde kısaca da olsa  hukukun genel konularından birisi olan ‘dava hakkını’ ve ‘davanın unsurlarını’ sizlerle paylaşmak istiyorum. 

DAVA HAKKI ne demektir?

Kişinin ihlal edilen bir hakkını koruması için mahkemeye müraccat etme yetkisi demektir. Dava ise; mahkemeden bu hakkın korunması için yapılan taleptir. 

Davanın başlıca  kaç unsuru vardır?

* Hak sahibi, 

*Hak sahibinin kanunen korunan menfaati,

* Menfaatin korunmasını isteyebilme yetkisi yani dava hakkı olmak üzere başlıca üç önemli unsuru olduğunu söyleyebiliriz. 

Dava hakkının şartlarına kısaca bakacak olursak :

Dava hakkının doğması için meşru bir hakla beraber menfaatin  olması gerekir. Menfaat ise; hukuki, meşru ve ahlaki olmalıdır. Aynı zamanda kişiye özel yani şahsi ve halen mevcut olmalıdır. Ayrıca Medeni Kanun’a göre;  kişiler dava açma ehliyetine sahip olmalıdır. Bu şartlardan biri yoksa, mahkeme davanın esasına bakmadan davayı reddetmek durumundadır. 

Özellikle bu noktada  yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin bilmesi gereken; Dava, dava dilekçesinin mahkeme kaleminde ‘Esas defterine’ kaydedildiği veya işlendiği gün açılmış olur. Yani; yurtdışında vekil vasıtası ile bir dava açtığınız takdirde;  hangi tarihte açıldığı konusunda emin olmak istediğinizde davanın‘esas defterine’ kaydedildiği tarihi sormanız yeterlidir. 

Son olarak merak eden okuyucularımız için dava harçlarını da kısaca açıklayacak olursak;  Harçlar Kanunu’na göre; davanın açılması sırasında; başvurma harcı, dava karar harcı ve  ilam harcı peşin ödenmelidir. Bu üç harç peşin veya süresinde ödenmemişse, müteakip işlemlere ancak harçlar ödendikten sonra devam edilebilir. 

Değerli okurlar, Bir kez daha hatırlatmak isterim ki,  ne kadar çok hukuk konularına aşina olursak; karşılaşacağımız hukuk sorunlarını çözmemizde bizler için bir o kadar kolay olacaktır. Hepinize hukuktan ve haktan hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.