Çocuk Hakları

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, 

Esas olarak Devlet; çocukların hak ve hukuklarının korunması için her türlü önlemi almak durumundadır.  Bu hafta ki hukuk köşemizde; 23 Nisan Çocuk bayramı dolayısıyla çok kısada olsa  çocukların hukuksal durumunu  ve  çocuk haklarını, sizlerle paylaşmak istiyorum.  

ÖZELLİKLE  BELİRTMEK GEREKİRSE ; çocuk haklarına ilişkin olarak önemli bir belge niteliğinde olan; Dünya çocuk haklarına dair sözleşme; Dünya devletleri arasında en çok kabul edilen insan hakları belgesi  olma özelliğini korumaktadır. 

Uygulamada önemli aksaklıklar olmakla beraber ,bu sözleşmeye göre ;bütün çocuklar yaşları ve cinsiyetleri ne olursa olsun; her çocuk  başta yaşama hakkı olmak üzere, doğru ve düzgün bir şekilde yasalardan yararlanma hakkına sahiptir. Hiç  şüpesiz  bütün çocuklar yasalar önünde eşittir ve  yasalar karşısında aynı haklara sahiptir.  

Çocuklarımızın en temel haklarını birkez daha hatırlamak gerekirse;  

*Bir isme ve bir devlet vatandaşlığına sahip olma hakkı. 

* Doğru ve düzgün  bir şekilde yaşama ve gelişme hakkı. 

*Başta ekonomik olmak üzere hertürlü istismardan korunma hakkı. 

*Sağlık hizmetlerinden gereği gibi yararlanma hakkı.  

*Eğtim hizmetlerinden cinsiyet ayrımı yapılmaksızın  yararlanma hakkı. 

* Dengeli ve düzenli beslenme hakkı . 

*Eğlenmek- dinlenmek ve  oyun hakkı.  

*Barınacağı ve korunacağı bir ortama sahip olma hakkı.  

*Her türlü fiziksel ve sözlü şiddetten korunma hakkı .  

* Gerek  fiziksel gerekse zihinsel engeli bulunan çocukların devlet tarafından korunma hakkı.  

 

Çocukların yararının gözetilmesi ve haklarının korunması bağlamında birçok ülkede çocuk mahkemeleri kurulmuştur.  Çocuk mahkemelerinin asıl amacı; herhangi bir şekilde suç işlemiş çocukların haklarını yasalar önünde  en iyi bir şekilde korumak ve kollamaktır.  

Türkiye ‘de çocuk mahkemeleri; herhangi bir şekilde suç işleyen yada suça teşvik edilen  çocukların yargılandığı özel bir mahkeme türüdür. Çoğu zaman hakimi ve savcısı özel eğitim almaktadır. Aynı zamanda özel eğtim  almış uzmanlar,   çocuğun durumu üzerine mahkemeye rapor vererek yargılamanın daha doğru bir şekilde yapılmasına katkıda bulunurlar.  

Değerli okurlar, bu hatftalıkta bu kadar. Bütün Dünya çocukları için hak ve hukuklarının korunduğu, barış dolu bir hafta diliyorum.