Avukatlar Günü Kutlandı

Sevim Özdemir

Değerli okurlar,  Türkiye’de,  5 Nisan tarihinde biz avukatlar için önemli birgün olan Avukatlar Günü kutlandı. Hepimizin bildiği üzere, Avukatlar yargıda  önemli bir konuma sahip olup, insanlarımızın hukuksal haklarının ve bununla beraber   menfaatlerinin korunmasında, özellikle uygulamada adaletin doğru yönde tecelli etmesi için  mücadele ederler. 

Hukuk köşemiz vesilesi ile bir kez daha haktan ve hukuktan ayrılamadan, mesleğini kanunlara saygılı bir şekilde, adalettin yerini bulması için yapan bütün meslekdaşlarımın geçmiş Avukatlar Gününü kutlar, avukatlar olarak bizlerin en büyük görevinin müvekkillerimizin  hakları ve hukuklarını yasalar önünde en iyi bir şekilde  korumak olduğunu hatırlatmak isterim. 

Bu hafta hukuk köşemizde genel hukuk konularıyla ilgili olarak okuyucularımızdan gelen soruları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

İlk işe başlama tarihi nasıl değerlendirilir ?

Yürürlükteki yasalarımıza göre; sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülke mevzuatına göre SOSYAL GÜVENLİK  HAKLARININ kazanılması ve şartlarının tespitinde; talebiniz doğrultusunda diğer ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır. Daha açık bir ifade ile; sigortalının ilk defa Türkiye’de sigortalı olması halinde, sözleşme yapılan ülke açısından sigorta başlangıcı Türkiye’deki ilk işe başlama tarihi sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilir. Ancak ilk defa sigorta başlangıcı sözleşme yapılan yabancı ülkede  ise Türkiye açısından da sigorta başlangıcı ilgili ülkedeki; ilk işe başlama tarihi  sigorta başlangıç tarihi  olarak kabul edilir. 

Yurt  borçlanması için ilk olarak hangi işlem yapılmalıdır?

 

Soruya ilişkin olarak kısaca  açıklamak gerekirse; Yurtdışı hizmet borçlanması yapabilmek için;  öncelikle Türkiye’de bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na  YURTDŞI HİZMET BORÇLANMASI için yazılı talepte bulunulmalısınız. 

 

Yazılı talep için yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair bir dilekçe yazılması gerekir. Bu nokta da dikkat edilmesi gereken; borçlanma isteğinin dilekçede açık ve net bir şekilde ifade edilmesi şarttır. Esas olarak en doğrusu, hak kaybına uğramamak bağlamında  bu tür işlemleri bir sosyal güvenlik uzmanı  ile birlikte takip etmektir. 

 

Değerli okurlar, bu haftalıkta bu kadar.  Bir kez daha hatırlatmak isterim ki,  yargı gücüne önem vermek ve korumak zorundayız. Yargı gücü,  yasama ve yürütme güçlerinden ayrılmazsa özgürlük olmaz. Hepinize hukuktan ve haktan yana barış dolu bir hafta diliyorum.