Yazılı Talep ve Önemi

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, bu haftaya birçoğumuzun pek sıkla gördüğü veya karşılaştığı hukukta ki önemli sembollerden birisi olan terazi sembolunun anlamını açıklayarak başlamak  istiyorum. "Terazi’’ kısaca adaleti ve adaletin dengeli olarak herkese hak ettiği şekilde dağıtılmasını ve faydalanmasını ifade eder.

Eylül 2014 tarihi itibarı ile AVRUPA GAZATESİ bünyesinde bir ilk olarak başladığımız hukuk köşemizde başta sosyal güvenlik hukuku olmak üzere, Türk hukuku alanında birçok önemli hukuk bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu haftada yine Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda sıklıkla karşılabileceğimiz iki önemli unsuru sizlere hatırlatmak isterim.

  

Yurtdışı sürelerinin borçlandırılmasında "yazılı istekte bulunmak" şartı ve önemi:

Hiç şüphesiz emeklilik konusunda yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza tanınmış en önemli haklardan birisi; ‘’Yurtdışı hizmet borçlanması’’ youyla emekli olabilmektir. Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep oldukça önemli olup yasal bir şarttır. Genel olarak "Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi"nin usulüne uygun olarak doldurulup ilgili kişi tarafından imzalandıktan sonra bizzat  yada posta yolu ile Sosyak Güvenlik  Kurumunun ilgili bölümüne verilmesi veya gönderilmesi gerekir. Önemle bilirtmek isterim ki, sözlü başvuruların Sosyak Güvenlik hukuku bağlamında bir önemi yoktur.

 

İlk işe başlama tarihinin değerlendirilmesi

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülke mevzuatına göre SOSYAL GÜVENLİK  HAKLARININ kazanılması ve şartlarının tespitinde; talebiniz doğrultusunda diğer ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır. Daha açık bir ifade ile sigortalının ilk defa Türkiye’de sigortalı olması halinde, sözleşme yapılan ülke açısından sigorta başlangıcı Türkiye’deki sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilir. Ancak ilk defa sigorta başlangıcı sözleşme yapılan ülkede geçmiş ise Türkiye açısından da sigorta başlangıcı ilgili ülkedeki; ilk işe başlama tarihi  başlangıç tarihi  olarak kabul edilir.

Bu haftalıkta bu kadar Hepinize haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.