Sağlık Güvencesi

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, biz hukukçuların görevi ; yürürlükteki ve uygulamadaki hukuk kurallarını sizlere dogru bir şekilde anlatmak ve aynı zamanda  anlaşılmasını sağlamaktır.

Hukuk köşemizde İngiltere’de yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın  gerek ülkelerarası hukuk alanında  gerekse Türkiye’deki uygulamadaki  hukuk açısından haklarını anlatmaya ve böylelikle haklarımızın menfaatlerimizin güvencesi olduğunu hatırlatmaya özen gösteriyoruz. Bu haftada sizlerle daha çok cocuklarımızı ilgilendiren, Türkiye’deki  önemli sosyal haklarımızdan biri olan ‘’çocuklarımızın Türkiye’deki sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanma hakkını’’ paylaşmak istiyorum. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sağlık güvencesi hakkındaki hükümlerine bakacak olursak; bir kişinin Türkiye’de  sosyal sağlık güvencesi var ise, aşağıdaki kişlerde bu kişiye bağlı olarak aynı sağlık güvencesinden yararlanma hakkına sahiptirler. 

 

*Sigortalı olmayan, kendi adına gelir ve aylığı olmayan eşi,

*18 yaş (İlk öğretim 18 yaşın içinde) orta öğrenimde 20 yaş, yükseköğrenimde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları, 

*Yaşına bakılmaksızın malul yani çalışamayacak durumda olduğu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen ve evli olmayan çocukları,

 *Geçimi sigortalı tarafından sağlanan öz ana ve babası

 

Ana veya babasının sosyal güvencesi olmayan çocukların durumu nasaıl değerlendilir  

 

*Türkiye vatandaşı  olan ve geçerli nüfus kimlikleri bulunan  kişilerin 18 yaşın altındaki çocukları Kanun  kapsamında sağlık yardımlarından faydalanır.  

* 18 yaşının altındaki tüm çocuklara 30 gün prim ödemiş olma ve prim borcu bulunmaması şartları aranmaksızın sağlık hizmetlerinden  ücretsiz olarak  yararlanma hakkı sağlanmıştır.

 

 

 

 

Bu önemli haktan yararlanabilmek için yapılması gereken işlem nedir?

 

 Türkiye’de belirgin bir ikametgahın bulunması ve  çocuğun ana veya babasının ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna bizzat başvuruda bulunması,  sağlık sigortasını aktif hale getirmesi gereklidir. Daha basit bir ifade ile  ilgili kuruma geçerli bir kimlikle,  bu yönde bir beyanda bulunmak 18 yaşının altındaki bir çocuğun ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanması için yeterlidir. 

 

Unutmayalım, yabancı bir ülkede yaşıyor olmamız Türkiye’deki hukuksal haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Türkiye vatandaşlığını koruduğumuz sürece hertürlü hukuksal haklarımızdan  yararlanma hakkımız devam ediyor demektir.

 

Değerli okurlar bu haftalık da bukadar, hepinize haktan ve hukuktan yana barış dolu bir hafta diliyorum.