Stajyerlikte Geçen Süreler ve Emeklilik

Sevim Özdemir

Değerli okurlar,  bazen hukuka olan inacımız azabilir hatta HUKUKA SAHİP çıkmak veya hakkımızı korumak bizler için zor gözükebilir. Ancak hiçbir şekilde unutmamalıyız ki, hukuk toplum hayatında, toplumu düzene koyan ve bizlerin hayatında görünmeyen bir gizliliğe sahiptir. Unutmayalım hukukta asıl amaç toplumun genel menfaatini oluşturmak ve böylelikle; kişilerin ve toplumun bir hukuk düzeni içerisinde ortak iyiliğini sağlamaktır. 

Hukuk köşemizde bu hafta  bizleri yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik Hukuku’nun önemli konularından biri olan ve son dönemlerde yasal çalışmalarla tekrar gündemde olan , stajyerlik süresinde sigortalılık konusunda sizlere bilgiler vermeye ve bu konunun   önemli unsurlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 

Stajyerlik süresindeki çalışmalar emekliliği neden etkilemez?

Stajyerlik dönemindeki çalışmalarda;  emeklilik hesabında dikkate alınan malullük,yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödenmez. Bu nedenle de stajyerlik dönemindeki çalışmalar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  hizmet cetvellerinde gözükmediği gibi ayrıca  emeklilik hesaplamasında dikkate alınmaz. Çünkü staja tabi çalışma döneminde kişilere her ne kadar bir sosyal güvenlik numarası verilse de; bu dönemde kanuna göre sadece kısa vadeli sigorta kollarından prim ödenmektedir. Dolayısıyla stajyer olarak geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmaz.

 

 * Stajyer olarak çalışma döneminde sadece hastalık,iş kazası ve meslek hastalığına karşı sosyal güvenlik hakkına sahip olma durumu sözkonusudur. Bu dönemde ödenen sigorta primleri daha çok stajyer olarak çalışan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan verir. Daha açık bir ifade ile; herhangi bir hastalık veya iş kazası durumunda tüm sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Yani sağlık hizmetleri bağlamında bir sosyal güvence sözkonusudur. 

 

*Stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmediğinden; emeklilik hasaplamalarında  malesef staja başlanılan tarih işe başlangıç tarihi olarak kabul edilmez. 

 

KISACA MEVCUT SİSTEMDE; stajyerlik döneminde verilen sigorta kartı ve  sigorta sicil numarası geçerlidir. Ancak hemen belirtelim  işveren tarafından ödenen  primler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmadığı için bu dönemde ödenen primler yukarıda da açıkladığım gibi emeklilik hasaplamasında dikkate alınmaz. 

Son olarak belitmekte fayda var; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ tarafından stajyerlikte geçen sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınması için çalışma başlatıldı. Bu sürelere askerlik ve doğum borçlanmasına benzer bir  borçlanma imkanı verilmesi yönünde çalışmalar yapılıyorı. Bu düzenleme hayata geçerse, gecikmiş bir yasal düzenleme de olsa çalışanlar stajyerlik dönemini borçlanarak erken emekli olabilecek.

Değerli okurlar, unutmayalım her hakkı elde etmek için mutlaka bir talep gereklidir. Hepinize haktan ve hukuktan yana bugünlerde fazlasıyla ihtiyacımız duyduğumuz barış dolu bir hafta diliyorum.