Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasında Önemli Noktalar

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, hukuku anlamaya çalışmak  demek hak arama yollarını öğrenmek aynı zamanda hukuka ve adalete karşı farklı bir bakış açıları geliştirip tartışmak demektir. Bununla beraber günlük yaşadığımız hayatta görünmeyen bir gizliliğe sahip olan hukukun ve adaletin yerini sorgulamamıza, soran ve sorgulayan bir toplum bilinci kazanmamıza vesile olur. 

Konunun önemi sebebi ile, bir kez daha hatırlatmak gerekirse atrık çoğunluğumuzun bildiği üzere; kanunumuza göre İster işçi olun , isterseniz de esnaf yada ev hanımı farketmez yurtdışında geçen sürelerinizi 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun gereğince borçlanma yaparak Türkiye’den emekli olabilirsiniz. 

Yurt dışı borçlanma miktarı ödendikten sonra borçlanmadan 

vazgeçilebilir mi ?

Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerden borçlanmalarının iptal edilmesi için başvuruda bulunulması halinde ödedikleri borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilmesi gerekir. 

Yine kanunumuza göre ; borçlandıkları hizmetleri yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan kişilerin yazılı başvuruları halinde ödenen borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.

Ancak, borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar borçlanma talebinden vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez.

Yurtdışı sürelerinin borçlandırılmasında “yazılı istekte bulunmak” şartı nasıl yerine getirilir?

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep,  “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne uygun bir şekilde  doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan yada posta yolu ile Kurumun ilgili  bölümüne verilmesi ile yerine getirilir.

Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri  yurtiçinde Sosyal Güvenlik Kurum ve kuruluşlarından , yurtdışında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği veya Ataşeliklerinden temin edilebilir. Hiç şüpesiz Yurt Dışı Borçlanma Talep dilekçesinin sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman bir kişiden destek alarak hazırlamakta büyük  fayda vardır. 

Değerli okurlar bu haftalık ta bu kadar, hepinize haktan ve hukuktan yana herşeyden önemlisi adelletten yana  barış dolu bir hafta diliyorum.