Sosyal Güvenlik Hukuku

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, kişilerin meydana getirdikleri toplumlar, teknolojinin hayatımıza kattığı yeni kurallarla beraber, eskiden olduğu gibi bugün de, birbirinden çok farklı ve çok çeşitli kaideleri içeren hukuki kurallarla yönetilmektedir. Kişiler sosyal güvenlik hukuku sayesinde yaşadıkları devlette veya yaşamadıkları halde halen hukuki bağlarının devam ettiği devlette sosyal haklara sahip olmalıdır.

 Yazılarımızı takip eden okurlarımızın bildiği üzere,  hukuk köşemizde daha çok gurbetçilerimiz  için sosyal güvenlik hukuku ve devlatlerarası hukuk konusunda gerekli ve güncel bilgiler vermeye çalışıyorum. Bu hafta yine Türkiye’de Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda son dönemlerde üzerinde sıklıkla  konuştuğumuz önemli bir değişikliği uygulamaya taşıyan, mutlaka bilmemiz ve farkında olmamız gerektiğine inandığım bir genelge ile yapılan yasal düzenlemeyi sizlerle paylaşmak isterim. 

AÇIKLAMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ GENELGE DE NELER VAR ?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun ( 5510 sayılı kanun) yürürlük tarihinden YANİ EKİM 2008’TEN  önce;  sosyal sigortalar kanunlarının hükümlerine göre malullük ve yaşlılık aylığı alan gurbetçi vatandaşlarımız; Türkiye ile sözleşmeli bir ülkede çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmeyecektir.

Yukarıda belirttiğim 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup ancak Ekim 2008 ayından sonra malullük ve yaşlılık aylığı alan gurbetçi vatandaşlarımızın da  aynı şekilde aylıkları kesilmeyecektir. 

Türkiye ile sözleşmesi olmayan ülkelerde çalışan gurbetçi vatandaşlarımız içinde aynı hükümler geçerli olacaktır.

5510 sayılı kanunda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerin aylıkları, malesef genelge kapsamında olmadığından aylıkları  kesilecektir. Bu noktada ilgili yabancı ülke ile Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olup olmadığı önemli değildir.

Özetle açıklamak gerekirse;  5510 sayılı kanunda yukarıda açıkladığım şekilde çok önemli bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre gurbetçi vatandaşlarımız genelgede ki şartları taşımak şartıyla; hem Türkiye’de malullük veya yaşlılık aylığı alabilirler hemde bulundukları ülkede çalışabilirler. Eğer genelge deki şartları  taşıyorsanız ve bulunduğunuz yabancı ülkede çalıştığınız için aylığınız kesildi ise, hiç vakit kaybetmeden Türkiye de Sosyal Güvenik Kurumuna müracaat ediniz. Yazılı talep olması şartıyla aylığınız kesildiği tarih itibarı ile yeniden ödenecektir. Unutmayınız her hak bir taleple başlar.

Değerli okurlar bu haftalık ta bu kadar, hepinize haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana  barış dolu bir hafta diliyorum.