Ülkelerarası Hukukun Farkında Olmak

Sevim Özdemir

Değerli okurlar,  hukukun prensipleri bakımından bir ilim olduğu artık kabul edilmiş durumdadır.   Hukuku hayata ve olaylara hakkaniyete uygun bir şekilde uygulamanın yolu ise belirli ve anlaşılır bir yasal düzen içinde olmakla alakalıdır. Hiç şüpesiz mümkün olduğu kadar hukuk konularına aşina olmak ve ülkelerarası hukukun farkında olmak; işte bu yasal düzen içerisinde haklarımıza ve menfaatlerimize daha fazla sahip çıkmamıza yardımcı olur. 

Hukuk köşemizde başta Türkiye’deki sosyal güvenlik hukuku olmak üzere, Türk hukuku alanında değişik konularda önemli hukuk bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu haftada yine Türkiye’de emeklilik konusunda sıklıkla karşılabileceğimiz iki önemli unsuru sizlere hatırlatmak isterim. 

Ülkelerarası Hukukta ilk işe giriş tarihi ve değerlendirilmesi

Sosyal güvenlik hukuku kuralları gereğince; sosyal güvenlik sözleşmesi  imzalanan ülke mevzuatına göre; emeklilik haklarının kazanılması ve şartlarının tespitinde; talebiniz doğrultusunda diğer ülkedeki ilk işe giriş tarihi sigortalılık başlama tarihi olarak  dikkate alınır. Daha açık bir ifade ile sigortalının ilk defa Türkiye’de sigortalı olması halinde, sözleşme yapılan ülke açısından sigorta başlangıcı Türkiye’deki sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilir. Ancak ilk defa sigorta başlangıcı sözleşme yapılan ülkede geçmiş ise Türkiye açısından da sigorta başlangıcı ilgili ülkedeki; ilk işe başlama tarihi  başlangıç tarihi  olarak kabul edilir.

Yazılı talepte bulunmanın yurt dışı borçlanmsında ki önemi

Hiç şüphesiz emeklilik konusunda Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza tanınmış en önemli haklardan birisi; ‘’Yurtdışı hizmet borçlanması’’ yolu ile emekli olabilmektir. Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep oldukça önemli olup yasal bir şarttır. Genel olarak "Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi"nin usulüne uygun olarak doldurulup ilgili kişi tarafından imzalandıktan sonra bizzat  yada posta yolu ile Sosyak Güvenlik  Kurumunun ilgili bölümüne verilmesi veya gönderilmesi gerekir. Önemle bilirtmek isterim ki, sözlü başvuruların Sosyak Güvenlik hukuku bağlamında bir önemi ve değeri yoktur

 

Değerli okurlar, unutmayalım her hakkı elde etmek için mutlaka bir talep gereklidir. Hepinize haktan ve hukuktan yana bugünlerde fazlasıyla ihtiyac duyduğumuz barıştan yana bir hafta diliyorum.