Türkiye'de Gayrimenkul Alım ve Satımı

Sevim Özdemir

Degerli okurlar, hukukun hayatımızdaki önemini ve hayatımızda görünmeyen bir gizliliğe sahip olduğunu söylemeye sanırım artık gerek yoktur. Hukuk kurallarının ne kadar çok farkında olursak karşımıza çıkan hukuk problemlerini çözmemizde bizler için bir o kadar kolay olur. Hukuk kaidelerinin büyük bir kısmı belirli olay ve ilişkileri doğrudan doğruya ele alır ve bunları bizzat düzenler. İşte bu kurallardan bir taneside mülkiyet hukukuna ilişkin kuralların bütünüdür. 

Bu hafta ki hukuk köşemizde bilmemiz gerektiğini düşündüğüm Türkiye’de gayrı menkul alım ve satım konusunun önemli unsurlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Mülkiyet hakkı nedir?

Hak sahibine; malik olduğu eşya üzerinde, kanunun çizdiği sınırlar içinde,sürekli bir şekilde tasarruf ve egemenlik yetkileri veren bir haktır. Bir menkul veya gayrımenkulun sahibi hukuki tasarruf yetkisine dayanarak mülkiyet hakkını bir başkasına geçirebilir.

Gayrımenkul alım ve satımı dikkat edilmesi gereken hukuksal durumlar;

Medeni Kanun ve Tapu kanunu hükümleri gereğince gayrımenkul alım ve satımı hiç şüpesiz hukuksal bir süreçtir. Elbetteki bu hukuksal süreci bir uzmanla beraber takip etmek gereklidir. Alım ve satım işleminin bir uzman kişiyle takip edilmesi telafisi zor veya maddi kayıplara sebebiyet verecek hukuksal hataların oluşmasına engel olur. 

*  Bir Gayrımenkul alım ve satımı işlemi için; gayrımenkulun bulunduğu ilçenin tapu müdürlüğüne başta tapu senedi olmak üzere gerekli belgelerle birlikte başvurmak gerklidir. Başvuruyu bizzat yapabileceğiniz gibi  vekaletname verdiğiniz bir temsilci de yapabilir. Vekaletname  de özellikle dikkat edilmesi gereken;  gayrımenkul detaylarının yani parsel, pafta numaralarının mutlaka yer alması gereklidir. 

*Gayrımenkul alım ve satım işlemlerinde dikkat  etmemiz gereken diğer önemli bir husus; özellikle satın almak istediğimizde ilgili gayrımenkul üzerinde bir sınırlama bulunup bulunmadığına bakmamız gereklidir. Örneğin satın almak istediğimiz gayrımenkul üzerinde bir ipotek şerhi daha basit ifade ile kaydı olabilir. Bu durumda gayrımenkulun üzerindeki ipotek şerhinin ancak mahkemeden alınması gereken ‘’ipoteğin fekki’’ kararı  ile tapu kaydından düşürüleceğini bilmemiz gerekir.  Sonradan büyük bir hak kaybına uğramamak bağlamında sizlere tavsiyem; tapu kayıtlarını mümkünse hukukçu bir arkadaştan destek alarak dikkatlice inceleyiniz ve tapu kaydındaki sınırlamalar konusunda dikkatli olunuz. 

Değerli okurlar bu haftalıkta bu kadar, hepinize haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.