Stajyerlik Döneminde Sigortalılık 2

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, hukuka gereği gibi sahip çıkmak veya gereği gibi yanında yer almak bazen zor gözükebilir. Ancak kabul etmeliyiz ki, hukuk toplum hayatında, toplumu düzene koyan görünmeyen bir gizliliğe sahiptir. Hukukta asıl amaç toplumun genel menfaatini oluşturmak ve böylelikle; kişilerin ve toplumun bir hukuk düzeni içerisinde ortak iyiliğini sağlamaktır. 

Hukuk köşemizde geçen hafta bizleri yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik Hukuku’nun önemli konularından biri olan stajyerlik döneminde sigortalılık konusunda sizlere bilgiler vermeye çalışmıştım. Bu hafta da  yine aynı konunun   diğer önemli unsurlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Stajyerlik dönemindeki çalışmalar emekliliği etkiler mi?

Stajyerlik döneminde ödenen primler malesef emeklilik sırasında dikkate alınmaz. Çünkü staja tabi çalışma döneminde kişilere her ne kadar bir sosyal güvenlik numarası verilse de ; bu dönemde  sadece kısa vadeli sigorta kollarından prim ödemektedir.

 

 * Stajyer olarak çalışma döneminde sadece hastalık,iş kazası ve meslek hastalığına karşı sosyal güvenlik hakkına sahip olma durumu sözkonusudur. Bu dönemde ödenen sigorta primleri daha çok stajyer olarak çalışan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmasına imkan verir. Daha açık bir ifade ile; herhangi bir hastalık veya iş kazası durumunda tüm sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Yani sağlık hizmetleri bağlamında bir sosyal güvence sözkonusudur. 

 

*Stajyerlik dönemindeki çalışmalarda;  emeklilik hesabında dikkate alınan malullük,yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödenmez. Bu nedenle de stajyerlik dönemindeki  çalışmalar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  hizmet cetvellerinde gözükmediği gibi ayrıca  emeklilik hesaplamasında dikkate alınmaz. 

 

*Stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmediğinden; emeklilik hasaplamalarında  malesef staja başlanılan tarih işe başlangıç tarihi olarak kabul edilmez. 

 

ÖZETLE; stajyerlik döneminde verilen sigorta kartı ve  sigorta sicil numarası geçerlidir. Ancak hemen belirtelim  işveren tarafından ödenen  primler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmadığı için bu dönemde ödenen primler yukarıda da belirtiğim gibi emeklilik hasaplamasında dikkate alınmaz. 

 

Değerli okurlar, hepinize haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.