Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2

Sevim Özdemir

Degerli okurlar, hukukun hayatımızdaki önemini sanıyorum artık söylemeye gerek yoktur. Hukuk kurallarının ne kadar çok farkında olursak karşımıza çıkan hukuk problemlerini çözmemizde bizler için bir o kadar kolay olur. Hukuk kaidelerinin büyük bir kısmı belirli olay ve ilişkileri doğrudan doğruya ele alır ve bunları bizzat düzenler. Mesela, uluslarası temel insan haklarının nasıl korunacağını, korunması için  gerekli şartların uluslararası düzeyde   konulması için gerekli kaideleri düzenler. 

Geçen hafta hukuk köşemizde Avrupa İnsan Hakları  M ahkemesi konusunda sizlere genel bilgiler vermiştim. Bu haftada yine bu konuyla ilgili bilmemiz gerektiğini düşündüğüm diğer önemli kuralların üzerinde durmak istiyorum. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslarası bir kuruluş olup; esas amacının Avrupa İnsan Haklrarı sözleşmesi ile güvence altına alınmış  temel insan haklarının devletler nezdinde bireysel başvuru yöntemi ile  korunmasını sağlamaktır. Diğer bir ifade ile; Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler, üye devletlerde yaşanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yanlış uygulanmasından kaynaklanan insan hakları ihlâllerinin tespiti için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 1987 tarihinden itibaren, vatandaşlarının Mahkemeye  bireysel başvuru hakkını kabûl etmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne başvuru nasıl yapılır?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dâvâ açmak için, yasal olarak düzenlenmiş başvuru formunu  doldurmak gerekir. Türk mahkemelerinde örneklerini gördüğümüz gibi bir dâvâ dilekçesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılamaz. Kısaca Mahkemeye başvuru için başvuru formunun doldurulması yasal şarttır. 

Başvuru formu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne Posta yolu ile  gönderilmelidir. Başvuru formu Türkçe hazırlanabilir bu konuda yasal bir engel yoktur.   Yalnız,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin resmî dili İngilizce ve Fransızca'dır. Bu sebeple; bu dillerden biri ile başvuruda bulunmak  dâvânın daha hızlı ilerlemesini sağlayabilir.  Tabiki böylesine önemli hukuksal başvuruları uzman desteği alarak yapmakta,  hak kayıplarının enaza indirilmesi bağlamında büyük yarar vardır. 

Tekrar önemle belirtmek isterim ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurda bulunup dava açmak  yalnızca ve yalnızca posta yoluyla mümkündür. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  başvuru formu mutlaka okunaklı ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır.  Başvuru formunda, konu açık bir şekilde belirtilmeli ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hangi maddesine veya maddelerine dayandığı da açıklanmalıdır.Son olarak belirtelim;  Mahkemeye yapılan  başvurular ücretsiz olup davanının açılması harca tabi değildir. Yani, herhangi bir dava harcı ödemek durumunda değilsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra yapılması gereken işlemler mahkemenin yazı işleri müdürlüğü tarafından ilgli kişilere yazılı bir şekilde bildirilir. 

Değerli okurlar, adalet bazen topal yürür, ama gideceği yere er yada geç ulaşır. Bu haftalıkta bu kadar hepinize haktan ve hukuktan yana, herşeyden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.