AVRUPA INSAN HAKLARI MAHKEMESI GENEL BILGILER 1

Sevim Özdemir

Değerli Okurlar, Toplum hayatında kargaşa çıkmaması ve kamu düzeninin gereği gibi sağlanabilmesi için  birtakım hukuk kuralları gereklidir. Kişiler hayatları boyunca çeşitli problemlerle karşılaşır. Hiç şüpesiz en önemli problemlerden biri de hukuk problemleridir. İşte  biz hukukçuların görevide  tam bu noktada başlar. Yürürlükte bulunan hukuk kurallarını sizlere anlatmak ve daha da önemlisi anlaşılmasını sağlamak , böylelikle hukuk sorunlarınızın çözümüne dogru ve yasal yollardan katkıda bulunmak biz hukukçuların asli görevidir. 

Eylül 2014 itibarı ile başladığımız Türk hukuk köşemizde başta sosyal güvenlik hukuku olmak üzere birçok hukuk dalında sizlere bilgiler vermeye  çalışıyoruz. Bu hafta da sizlerle zaman zaman  oldukça gündem oluşturan ve az da olsa aşina olmamızda fayda  olduğunu düşündüğüm  ‘’Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’’ ile ilgili genel olarak bilmemiz gereken hukuksal konuları   sizlerle paylaşmak istiyorum.  

* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kısaca  AİHM ,  uluslararası bir kuruluş olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ekleriyle güvence altına alınmış olan temel haklar konusunda;  hak ihlalleri ve kayıpları  olması durumunda  gerçek kişilerin , aynı zamanda grupların , tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin, belirli hukuk  kuralları dahilinde ve bazı koşullar altında  başvurabileceği bir yargı organıdır. Kısaca kişilerin ve diğer devletlerin, belirli hukuk kuralları ve başkaca bazı koşullar  dahilinde başvurabileceği bir yargı organıdır. Uluslararsı hukuk alanında en onemlı  atılan admılardan birtanesi ; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin birçok Avrupa devleti tarafından imzalanmış olması ve böylelikle kişilerin bazı temel haklarına saygı göstermek zorunda kalmalarıdır. 

* Mahkeme'ye herhangi bir başvuruda bulunmadan önce, Sözleşme ve eklerine ve bunlarla ilgili devletlerce konulmuş olan çekincelere bakmakta fayda vardır. Sözleşme ve eklerinde güvence altına alınmış haklarınızla ilgili olarak bir hak kaybına vaya bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne  başvurabilirsiniz.  Ancak yasal düzenlemeye göre Sözleşme ve eklerinde yer almayan haklar için Mahkeme'ye başvurma hakkı yoktur. 

 

*Avrupa İnsan Hakları Mahkemsi’ne başvurada bulunmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken noktlardan bir diğeride; sözleşmeyi kabul etmiş devletin  yasama, yönetim, yargı organları gibi ancak kamu kuruluşlarının tutum ve davranışlarından dolayı bir haksızlığa uğramları dahilinde Mahkeme'ye başvuda bulunup şikayet edebilirier. Mahkemenin Özel kişilere veya kuruluşlara karşı yapılan şikâyetlere ve başvurulara bakma yetkisi yoktur. 

*Mahkeme'ye başvurmadan önce, dikkat etmemiz gereken;  şikayete konu  devletin hukukunda öngörülen iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir. Örneğin, şikâyetiniz  yargıya ilişkin bir mahkeme kararı ile ilgili ise, bu konuyla ilgili temyiz yoluna başvurmanız ve karar kesinleşmiş olmalıdır. Yani konuyla ilgili nihai karar verilmiş olmaldır.  

Değerli okurlar, bu haftalıkta bu kadar hepinize haktan ve hukuktan yana, herşeyden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.