Hakların Korunması

Sevim Özdemir

Değerli okurlar,hukukun bize sağladığı imkanlar doğrultusunda haklarımızı korumak, bilincinde olmak ve haklarımızın mefaatlerimizin güvencesi olduğunu  bilmek durumundayız. Hakkı ihlal edilen kişi bu hakkını talep ederek  yada  yolu ile korur. Hak sahibi, hakkını ihlal edenden dava yolu ile hakkını elde etmeye çalışır. İşte bu noktada hukuk konularına az-çok aşina olmak ve farkında olmak menfaatlerimiz açısından son derece önemlidir. 

Sosyal Güvenlik Hukuku ve kanunları hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursak; emeklilik konusında karşılaşacağımız sorunları çözmemiz bir o kadar kolay olur düşüncesindeyim.

Yurt Dışı borçlanması halinde yurt dışında çalışma mümkün müdür?

3201 sayılı Yurtdışı borçlanması hakkındaki kanuna gore;  Yurtdışı borçlanması ile aylık alan kişiler , tekrar yurt dışında yabancı ülke kurallarına göre çalışır, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alır, tekrar çalışmaya başlar  veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren emekli aylıkları  kesilir. Görüldüğü üzere kanun tarafından yurtdışı borçlanması yolu ile aylık alan vatandaşlarımıza yurtdışında çalışma yasağı getirilmiştir. 

Yurt içinde çalışmaları halinde SGDP(sosyal güvenlik destek primi)  öderler.Emekli aylıkları bu prim ödendiği sürece kesilmez.  

Aylıkları kesilenler , yurt içinde veya yurt dışında çalışması sona erenlerin veya ikamete dayalı bir ödenek alanlardan ödenekleri sona erenlerin, aylıklarının tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları halinde, talep tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları tekrar ödenmeye başlanır. Bu noktada yazılı talepte bulunmak  yasal şarttır.  

Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Oranı ne demektir?

Türkiye’de emekli olduktan ve maaşa bağlandıktan sonra; tekrar çalışma hayatına başlayan vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri prim anlamına gelir.

Son dönemlerde yapılan  iş Güvenliği yasa değişikliği ile;  Türkiye’de emekli olupta çalışan vatandaşlarımızın ödemiş oldukları Sosyal Güvenlik Destekleme Prim oranında  değişiklik yapıldı. Emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen yüzde 15’lik sosyal güvenlik destek primi (SGDP) oranı yüzde 10’a düşürüldü. Uygulama henüz konulmadı ancak  , Temmuz 2015 itibarı ile geçilecek. 

Değerli okurlar, adalet bazen yavaş yürüyebilir. Fakat benim düşünceme göre gideceği yere mutlaka ama mutlaka birgün varır. Hepinize haktan ve hukuktan hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.