Miras Hukuku İptal Davası 2

Sevim Özdemir

Değerli okurlar,haklarımız neden vardır? neden bukadar önemlidir? ve neden bizler haklarımıza sahip çıkmalıyız?  Hukukçular için insan hakları ; insalarımızın    fiziksel olarak varlığını  sürdürebilmesinin güvencesini oluştururlar. Yani haklarımız menfaatlerimizin güvencesidir.  Bazı haklarımız vardır ki, insanlar bu haklara doğuştan sahiptirler ve evrensel nitelikte haklardır,  yaşam hakkı gibi. Bu haklar devredilemez ve vazgeçilemez. Bazı haklarımızda vardır ki, devletin vatandaşlarına verdiği haklardır ve yasalarla güvence altına alınmışlardır. 

Geçen haftaki yazımızda  miras hakkı konusuna kısaca bir giriş yapmıştık. Bu hafta sizlerleTürk Miras Hukuku alanında ,  saha önceki bir yazımda da üzerinde durduğum, miras hukukunda iptal davası   hakkında sizlere kısaca haklarınızı hatırlatmak istiyorum. 

Bu önemli konu nedir? basit anlatımla mal kaçırma (hukuktaki anlamı ile muvazaa). Herzaman söylediğimiz gibi Türkiye'den  uzakta yaşasakta hukuksal bağlarımızın hemen heralanda devam ettiği yadsınamayacak bir gerçektir. Birçok gurbetçi vatandaşımızın başından geçen ortak bir olayı bir örnek üzerinden kısaca anlatmak gerekirse;  varsayalım bir gurbetçi vatandaşımız ailesini yıllar önce Türkiye'de bıraktı ve İngiltere'ye yerleşti. Geldiği dönemlerde annesini kaybetmişti, sonradan babası bir evlilik yaptı ve bütün malvarlığnı gurbetçi vatandaşımızı MİRAS HAKKINDAN YOKSUN BIRAKACAK ŞEKİLDE amacını gizleyerek ,gerçekte bağışlamak istediği tapulu GAYRIMENKULU ,tapuda satış sözleşmesi göstererek  evlendiği eşinin üzerine devretti. Yani gurbetçi vatandaşımız  miras  hakkından mahrum kalmış oldu. YANİ ÖZ TÜRKÇE İLE GURBETÇİMİZİN MİRAS HAKKINA AÇIKCA AYKIRI HAREKET EDİLDİ. Bu durumda ne yapmamız lazım? 

ÖZET OLARAK YAPILMASI GEREKENLER 

* Türkiye'de gayrımenkulun bulunduğu yer hukuk mahkemesinde TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI AÇILMALIDIR. Mirastan mal kaçırılması sebebiyle başvurulan bu dava hak sahiplerinin özelliklede kız çocuklarının haklarına kavuşmasını sağlayan ve tapunun hisselerine düşen bölümünün iptal edilerek kendi adlarına tapuda kayıt edilmesini sağlayan bir davadır. 

*Bu davayı bir avukat aracılığı ile açabileceğiniz gibi zaman ve çalışma durumunuza göre kendiniz de bizzat başvurup davanızı açabilirsiniz. Unutmayınız bir dava ne kadar karışık olursa olsun bir talep ve dilekçe ile başlar. Yani hakkınıza kavuşmanın ilk adımı talepte bulunmaktır. 

*Bu dava için hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi yoktur. Herhangi bir süreye tabi olmaksızın davanızı açabilirsiniz. Ancak  ne kadar kısa sürede harekete geçerseniz sonuç almanız o derece de  hızlı olur. İlgili gayrımenkulun başka kişilere satışı hakkınızı almanızı ve davanızı uzatacak  ayrıca  davanın ispatı daha zorlaşacaktır.

 Değerli okurlar, bu hafta ki konumuza son vermeden önce belirtmek isterim ki, her davanın içeriği ve konumu kişilerin özel durumlarına göre aynı olmayabilir. Bu sebeple yazdığım konularla ilgili olrak  ek bilgi almak isteyen gurbetçi vatandaşlarımız herzaman mail yoluyla bana ulaşabilirler. 

 Bu haftalık ta bu kadar, adalet istiyorsanız ve arıyorsanız mutlaka bir hakkınız ihlal edilmiş demektir.  Siz haklarınız konusunda ne kadar bilgili olursanız, adalete o kadar çabuk kavuşursunuz.