Çocuk Hakları ve Çocuk Mahkemeleri

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, Hukuk; bir devlette kişilerin birbirleriyle ve devletle olan hukuksal  ilişkilerini adalete uygun olarak düzenlemeye çalışır. Aynı zamanda  kişilerin sahip oldukları hakları en dogru sekilde kullanmalarına imkan verecek  kuralları koyar. Biz hukukçuların görevide; yürürlükteki hukuk kurallarını kişilere dogru bir şekilde anlatmak ve anlaşılmasını sağlamaktır.  Hukuk kurallarının en önmeli varoluş sebebi  ülkedeki kamu  düzeninin sağlanması ve sürdürülmesine hizmet etmektir.

Bu hafta ki hukuk köşemizde,  bugün itibarı ile Türkiye’de kutlanan 23 Nisan Çocuk bayramı dolayısıyla çok kısada olsa  çocuklarımızın hukukunu  ve  çocuk haklarını, sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Memnuniyet verici bir şekilde belitmek gerekirse; Dünya çocuk haklarına dair sözleşme; Dünya devletleri arasında en çok kabul edilen insan hakları belgesi  olma özelliğini korumaktadır. 

Bu sözleşmeye göre uygulamada aksaklıklar olmakla beraber;bütün çocuklar yaşları ve cinsiyetleri ne olursa olsun; her çocuk  başta yaşama hakkı olmak üzere, doğru ve düzgün bir şekilde yasalardan yararlanma hakkına sahiptir. Hiç  şüpesiz  bütün çocuklar yasalar önünde eşittir ve  yasalar karşısında aynı haklara sahiptir. 

Çocuklarımızın en temel haklarını birkez daha hatırlamak gerekirse; 

* Doğru ve düzgün  bir şekilde yaşama ve gelişme hakkı.

*Başta ekonomik olmak üzere hertürlü istismardan korunma hakkı.

*Sağlık hizmetlerinden gereği gibi yararlanma hakkı. 

*Eğtim hizmetlerinden cinsiyet ayrımı yapılmaksızın  yararlanma hakkı.

* Dengeli ve düzenli beslenme hakkı .

*Eğlenmek- dinlenmek ve  oyun hakkı. 

*Barınacağı ve korunacağı bir ortama sahip olma hakkı. 

*Her türlü fiziksel ve sözlü şiddetten korunma hakkı . 

*Bir isme ve bir devlet vatandaşlığına sahip olma hakkı.

* Gerek  fiziksel gerekse zihinsel engeli bulunan çocukların devlet tarafından korunma hakkı. 

Çocukların yararının gözetilmesi ve haklarının korunması bağlamında birçok ülkede çocuk mahkemeleri kurulmuştur.  Çocuk mahkemelerinin asıl amacı; herhangi bir şekilde suç işlemiş çocukların haklarını yasalar önünde  en iyi bir şekilde korumak ve kollamaktır. 

Türkiye ‘de çocuk mahkemeleri; herhangi bir şekilde suç işleyen yada suça teşvik edilen  çocukların yargılandığı özel bir mahkeme türüdür. Çoğu zaman hakimi ve savcısı özel eğitim almaktadır. Aynı zamanda özel eğtim  almış uzmanlar,   çocuğun durumu üzerine rapor vererek yargılamanın daha doğru bir şekilde yapılmasına katkıda bulunurlar. 

Değerli okular,bütün çocuklara  haktan ve hukuktan yana,  herşeyden önemlisi bütün Dünya çocukları için  barış dolu bir hafta diliyorum.