Türkiye bizim tek dayanağımızdır

Necdet Sivaslı

Darbe girişimi birçok kesimden çok büyük tepki aldı. Özellikle Türkiye’yi kenetleyen, tek yumruk haline getiren bu girişimin başarısızlıkla sonuçlanması demokrasimiz adına, ülkemizin geleceği adına önemlidir. İktidarı, muhalefeti, sivil toplum kuruluşları kurum ve kişileri ile darbe karşıtlarının oluşturduğu tek yumruk, öyle sanıyoruz ki dış dünyada da büyük yankılar uyandırmıştır.

 

Türk Dünyası’nda da çok büyük sevinç yaratan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması Türk Dünyası sivil toplum örgütlerinin anavatana ve demokrasiye olan bağlılıklarını bir kez daha seslendirmelerine neden oldu.

 

Bu zor günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek, dayanışma içinde atlatabileceğimiz bir kez daha ortaya konuldu. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması konusundaki milletimizin kararlılığı ve ortaya koyduğu irade hiçbir zaman küçümsenmeyecektir.

 

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği bildiri ile Türk Dünyası’nın Türkiye Demokrasisine olan desteklerini açıklayarak 15 Temmuz darbe girişimini kınadılar. Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu genel Başkanı İsmail Cengiz imzalı bildiride yapılan açıklamada “Türkiye bizim tek dayanağımızdır ve Türkiye soydaşlarımızın son kalesidir” denildi.

 

Yapılan açıklama “İkinci vatan olarak sığındığımız bu topraklara ve ay yıldızlı bayrağımıza yönelik her türlü tehdide karşı canımız pahasına karşı durma kararlılığımızı bu vesileyle kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” vurgusu yapıldı.

 

İsmail Cengiz tarafından yapılan açıklama şöyle:

 

 

“15 Temmuz Cuma günü "Masum askerilerimizi" emir komuta zinciri çerçevesinde kötü emellerine alet ederek devletimizi ele geçirme teşebbüsünde bulunan subay demeye bin şahit isteyen üç-beş çapulcuya Türk milleti en güzel cevabı vermiş ve eşine az rastlanan bir kahramanlık örneği gösterilerek vatan hainlerini etkisiz hale getirmiştir. Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu ve üye dernekleri olarak, hain girişim esnasında sergilediğimiz kararlı duruşumuz ve nöbetimiz; hain teşebbüs tamamen akamete uğrayıncaya kadar, hainler idam edilinceye kadar devam edecektir... Bizler; "vatan için" vatanlarını terk etmek zorunda bırakılan vatanseverlerin evlatları Türkistanlılar olarak; Özbekler, Kazaklar, Uygurlar, Kırgızlar, Türkmenler, Gagauzlar, Karapapaklar, Azerbaycan, Irak, Bulgaristan, İran, Batı Trakya İran, Kosova, Makedonya, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türkleri olarak; Suriye, İran-Sahra ve Afganistan Türkmenleri olarak; Tatarlar, Ahıskalılar, Nogaylar, Yakutlar, Başkurtlar, Hakaslar, Karaçaylar, Çerkesler, Karabağ ve Kırım Türkleri olarak, ikinci vatan olarak sığındığımız bu topraklara ve ay yıldızlı bayrağımıza yönelik her türlü tehdide karşı canımız pahasına karşı durma kararlılığımızı bu vesileyle kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Bizim anavatana hicret ile geride bıraktığımız vatan coğrafyası komünistler tarafından işgal edilince, topraklarını terk etmek zorunda kalan ata-babalarımız önlerinde iki seçenek ile karşı karşıya kalmışlardır.:Birincisi; Batı'ya, ABD'ye gidecekler ve böylece hazır mal-mülk sahibi olacaklar ve para kazanacaklardır... İkincisi Türkiye gibi Türk-İslam ülkesine giderek ezan sesini duyarak, sıfırdan yeni bir hayat kuracaklardır.... Ata-Babalarımız iki tercihten birini, zor olanı kabullenmişlerdir. PARA yerine VATAN'I; "vatan" olarak da TÜRKİYE’Yİ tercih etmişler ve "Vatan için, ikinci vatan" diyerek Türkiye'ye gelmişlerdir... Türkiye bizim tek dayanağımızdır. Türkiye bizim tek ümit kaynağımızdır. Bu duygular içinde bütün soydaş dernek ve vakıflarımızı, federasyona bağlı derneklerimizin üyelerini son kaleyi korumaya ve kararlı duruşumuzu 23-24 Temmuz tarihlerinde Bursa Keles-Kocayayla'da sergilemeye davet ediyoruz... Bu vesileyle darbe ile alakası olmayan, sadece emir-komuta silsilesinde dışarıya çıkan, millete silah sıkmayan masum Mehmetçiğimize saldıran asker düşmanlarının da tespit edilerek cezalandırılmalarını, hainlerin ise idam ile yargılanmalarını talep ediyoruz.”

 

Ortak açıklamada altına imza koyan Türk Dünyası sivi toplum örgütlerinin isimlerine de bakalım:

 

 

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Gen.Bşk. İsmail CENGİZ AVRASYA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU 

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

Doğu Türkistan Göçmenler Derneği Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Türkmeneli İnsan Hakları Derneği 

Afganistan Türkleri Uluslararası Kül. ve Sos. Yard. Derneği 

Afganistan Türkmenleri Sosyal Yard. Ve Day.Derneği

Gagauz Türkleri Dostluk Derneği

Karapapak Terekeme Türkleri Kültür Derneği

Kazak Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği 

Şanlıurfa Özbekler Sosyal Yrd. Kül. Ve Day. Derneği 

Doğu Türkistan Dayanışma Derneği (Askıda)

İstanbul Nogay Türkleri Derneği Suriye Türkleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 

Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Derneği (müracaat/fahri üye) 

Türkmen Sahra Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Fahri üye) 

Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği /fahri üye) 

Doğu Türkistan Milli Merkezi Türk – Uygur Dostluk Derneği

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği