Ermenistan meselesi bütün boyutları ile kitaplaştırıldı

Necdet Sivaslı

Gazi Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Soyalp Tamçelik’in editörlüğü yaptığı “Ermenistan, Tarih, Hukuk, Dış Politika ve Toplum” adını taşıyan kitap yayınlandı. Yaklaşık 2,5 yıldır üzerinde çalışılan bu kapsamlı kitapta Ermenistan bütün boyutları ile masaya yatırılıyor. Türkiye-Ermenistan ilişkileri de değişik açılardan ele alınıyor. 

Son derece titiz bir çalışma ile hazırlanan bu kitapta aynı zamanda Rusya-Ermenistan ilişkilerine de değinilmiş. Türkiye’nin Ermenistan politikalarını etkileyen nedenler de kitapta ayrı bir bakış açısından ele alınmış. Ermenistan’ın ekonomik yapısının da değerlendirildiği bu kitap aynı zamanda konu ile ilgili bir başvuru kitabı olarak da değerlendirilebilir.

Kitabın en önemli bölümlerinden biri, “Kürt-Ermeni Siyasal ve Toplumsal İlişkiler” başlığı altındaki değerlendirme olarak dikkat çekiyor. Ermeni sorununun kökenleri de aynı görüş içinde okurlarla buluşuyor. 

Ermenistan’ın işgali altında bulunan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ sorunu da ayrı bir bölümde ele alınmış.

Ermenilerin “soykırım” iddialarını da kökten çürüten, belge ve bilgilerin ışığı altında hazırlanan bu kitabın çok ses getireceği görüşündeyiz. Böylesine kapsamlı ve konuya ışık tutan kitabın hazırlayan ve okurlarla buluşturan emeği geçenleri kutlamak istiyoruz.

Kitabın editörü Soyalp Tamçelik, hazırlanan bu eserle ilgili olarak şu bilgileri veriyor, sizlerle paylaşıyoruz:

“Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası sistemde yaşanan baş döndürücü değişim, kendini yeniden yapılandırmaya ve sistemin önemli bir aktörü olarak konumlandırmaya çalışan Türkiye’nin önüne birçok fırsatlar çıkarmıştır. Ancak bu ortamda Türkiye’nin sorun çözmek adına attığı her adım, yeni sorunların çıkmasına da neden olabilmektedir. Buna göre sonuçları yıllar sonra ortaya çıkması beklenen güncel politik gelişmelerin analiz edilmesi gerekli bir hal almıştır. 

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin akademik misyonuna uygun olarak uluslararası güncel sorunları ve gelişmeleri yakından takip etmek başlıca amaçlarımızdan birisi olmuştur. 

Bundan hareketle bölümümüz öğretim üyelerimizin ve araştırma görevlilerimizin ortak çabaları çerçevesinde 1915 olaylarının 100. yılında önemli bir sorun olarak gündeme gelen ve Türk dış politikasının süregelen sorunlarından birisi olan “Ermeni meselesiyle” ilgili olarak özgün bir çalışma yapma ihtiyacı hissettik. 

Ermenistan’ı çeşitli yönlerden incelemeye ve Türk-Ermeni ilişkilerini farklı bakış açılarından analiz etmeye çalıştığımız bu kitap, uzun süren araştırmalardan, saatlerce süren toplantılardan ve aylarca devam eden değerlendirme ve geribildirim sürecinden sonra siz değerli okuyucularımızla buluşmuştur. 

Uluslararası İlişkiler teorileri, Siyasî Tarih perspektifi, Uluslararası Hukuk ve Politika açısından inşa edilen bu kitap, hukuktan ekonomiye, çeşitli kuramlarından modernleşmeye, etnisiteden kimliğe, dinden toplumsal belleğe kadar pek çok konu farklı bakış açılarıyla ele alınmıştır.

İçindekiler:

- 1915 Yılı Ermeni Tehciri / Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

- Uluslararası Hukuk Açısından ‘Soykırım Suçu’ ve 1915-1916 Ermeni Olayları / Doç. Dr. Fatma TAŞDEMİR

- “Ermeni Sorunu”nun Kökenleri ve XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kürt-Ermeni Siyasal ve Toplumsal İlişkileri / Arş. Göv. Gürkan PAMUKÇU

- XIX. Yüzyıl Osmanlı ve Ermeni Modernleşmesinin Karşılaştırmalı Analizi / Arş. Göv. Nilgün ELİKÜÇÜK

- Konstrüktivist Yaklaşım Çerçevesinde Ermeni Kimliğinin İnşası ve Ermenistan Dış Politikasına Yansımaları / Arş. Göv. Hamza YAVUZ

- Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Günümüze Kadar Ermenistan’ın Demokratikleşme Çabaları / Arş. Göv. Özge YAVUZ

- Ermenistan’ın Ekonomik Yapısı ve Bu Yapının Bölgedeki Jeopolitik Dengeler İçin Önemi / Arş. Göv. Didem Özdemir ALBAYRAK

- Uluslararası İlişkilerde Realist Yaklaşım ve Ermenistan’ın Ulusal Güç Bileşenlerinin Analizi / Doç. Dr. Bilal KARABULUT

- Türkiye’nin Ermenistan Politikasını Etkileyen Faktörler ve Analizi / Arş. Göv. Sami KİRAZ

- Bir Yapı söküm Denemesi: Ermenistan “Dış” Politikasında Türkiye / Arş. Göv. Baybars ÖĞÜN

- Türkiye’de Türk-Ermeni İlişkilerine Dair Kolektif Bellek(ler)in Kuşaklararası Aktarımı / Arş. Göv. Betül ÖZYILMAZ

- Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde ‘Ermeni Diasporası’ ve ‘Ermeni Devleti/Halkı’ Özelinde Muhatabı Belirleme Sorunsalı / Arş. Göv. Metin ÇELİK

- Hükümet Dışı Kuruluşların 1915 Olayları’na Yaklaşımları / Arş. Göv. Semra AKSU

- Ermeni ‘Anma Günü’ Konuşmaları Işığında ABD’nin 1915 Olaylarına Yaklaşımı ve Analizi (2001-2014) / Arş. Göv. Ceren URCAN

- Uti Possidetis (Juris) İlkesi ve Dağlık Karabağ Sorunu / Prof. Dr. Hakan TAŞDEMİR ve Arş. Göv. Gökhan ALBAYRAK 

- İki Devlet Bir Millet’ten Stratejik Ortaklığa: Ermenistan Protokollerinin Türkiye- Azerbaycan İlişkilerine Etkileri / Arş. Göv. Buğra SARI

- Anlaşmaların Yorumlanması ve Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye-Ermenistan Protokol Kararı / Arş. Göv. Mehmet CİĞER 

- Rusya-Ermenistan İlişkileri ve Rusya’daki Ermeni Diasporası / Prof. Dr. Fırat PURTAŞ

- Ermeni Komitacılık Faaliyetlerinde Kıbrıs Adasının Yeri ve Osmanlı’nın Toprak Bütünlüğüne Tesirleri / Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK

- Lübnan Ermenileri: Tarihi, Lübnan’daki Konumu ve Türkiye’ye Bakışları / Arş. Göv. Murat TINAS”