EĞİTİM POLİTİKASI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Mustafa Öz

Aslında hiç kimse eğitime karışmamalı. O kendi yolunda yetiştirilen eğitimciler tarafından siyasetten uzak kendi macerasında ilerlemesini sürdürmelidir. Ama gel gör ki bu güne kadar eğitimi, siyasiler, kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışmışlardır. Yapılan hatalar geleceğimizin şekillenmesine engel olmaya devam etmektedir. Ülkede çok şey değişti aslında. Yapılan bunca hataların yanlışların önemli sayılanlarından bir tanesi eğitimi tarikatların, cemaatlerin elinden kurtaracacak yerde daha da beter bir duruma getirimek için yarışıyor yöneticilerimiz. Ülkede özgürlük ve demokrasi varsa eğitimde özgürlük olmayan ülkelerde hiç bir alanda ilerleme olmaz. Çünkü bu gibi toplumlarda araştırma, tartışma biter. Beyin jimnastiğinin yapılmadığı toplumlarda beyinler küçülür. İşlevini yeterli şekilde yapamaz hale gelir.Bu gibi toplumlarda eğitim ve her konuda tek pencereden bakış başlar. Buna karşın daha ana olumlu eğitim okullarından başlanmalıdır. Ama ülkemizde son yıllarda gözde üniversiteler, liselerde yapılan eğitim birilerinin gözüne batıyorki onları hallaç pamuğu gibi parçalayıp atıyoruz. Bu ilim ve irfan yuvalarıyla oynanmamalıdır.Zaten eğitimde doğru diyeceğimiz, araştırıcı, tartışıp doğruları belirleyen bir sistem yok. Ve şimdi olmayan eğitim sistemide kötünün de kötüsünü ortadan kaldırmak kimin, işine gelir diye sorumuyoruz kendimize.

 

Kişilerin onuru, erdemi ve yüceliğinin ödülü, her zaman her durumda özellikle siyasi zorbalıklara, yoksulluğa,haksızlıklara, adaletsizliklere karşı çıkarak, yalan va dolanlara kötüye kullanmalara, göz dağlarına karşı çıkarak görevlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşamalıyız. Çevremize baktığımızda bu söylediklerimin yerine kolaycılık, lafazanlık, akçalı çıkar ilişkileri ön plana çıkarılıyor. Toplumda güven verici düzeye gelmemizi savunmak gittiçe güçleşiyor. Aslında ailenin eğitimdeki, işlevi yadsınamaz. Ama ailelerde bile insanlık ve yurttaşlık değerlerimiz konusunda bile yeterli çaba gösterilmiyor. Buna karşın bilinçli yurttaş, ulusal dayanışmanın ve toplumsal barışın, dayanışmanın en önemli gereklerinin belirleyicisidir. Buna karşın çocuklarını yetiştirmek, yasal ve ve özel görevlerini yerine getirmek için çırpınan, çabalayan nice aileler vardır. Eğitim ve öğretim düzeyindeki yanlışlıklar, kaldırılan dersler, dinsel ağırlıklı eğitim ve onun olumsuz etkilerini irdeleyerek bundan vazgeçilmeli. Bunca olumsuzluklara karşın yakınmaları bir kenara bırakıp sorunlara çözüm olacak bilimsel ve gerçekci çakışmalara destek verilmelidir. Buna karşın yüzümüzü ağartan geçmişte ve gelecekte gurur duyacağımız, örnek alacağımız büyüklerimiz de vardır. Onları örnek almalı her türlü olumsuzluğa göğüs gererek geleceğimizi kurmalıyız. Hepinize Allahtan sağlık ve başarılar dilerim.