OKULLAR VE EĞİTİM

Mustafa Öz

Bu günlerde okullarda yapılanlar ve eğitim politikaları hakkında eleştiriler bir bir ardarda sıralanmakta. Sorunlar ha bire azalacağına artarak devam etmekte. Zaten gece yarısı evinden binbir güçlükle aç çıkan çocuklar okula gitmek için sokakta donarak ellerini oğuşturarak, gözlerindeki uykudan arınmak için sersemlemekte. Bunun yanında servislerde çekilenler, sıkışıklar, itişip kakışmalar zaten çocukların morallerini bozmakta. Okula varınca binbir türlü olumsuzlukla karşılaşmakta olan çocuklardan eğitim beklemek zaten başlı başına bir sorun. Hele kırsal kesimlerdeki öğrencilerin, öğretmenlerin çektikleri güçlükler, olanaksızlıklar hat safada. Ayrıca okullardaki ekonomik gereksinimler başka bir sorun. Keza kuran kurslarına hatta diyanet işlerine bile camilerde paralar toplanmakta. Toplanan bu paraların ne kadar olduğu nerelere gittiği bilinmemekte. Buna yöneticiler bile ses çıkramıyorlar.

 

Ama okullara gelince devlet versin.

Çünkü bunlar devlet okulu.

Öyle oluncada üvey evlet muamelesi görmekteler.

O kötülediğniz öğretmenler çocuklara ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaktadırlar.

Okullardaki sobaları bazen öğretmenler yakmaktadırlar.

Üşüyen ya da yağmurda karda ıslanan çocuklarına gereken yardımı yapmaktadırlar.

Zataen ayrım yapılan zenginlerin çocuklarının okuduğu okullarla fakir ailelerin çocuklarının okuduğu okullardaki olanaklar çok ama çok farklıdır.

Ama sınavlarda aynı sorular tüm çucuklara sorulup yanıt istenmeketedir.

Bir tarafta lüks içinde tüm gereksinimleri sağlanan özel öğretmenler tutularak yetiştirilen öğrenciler, diger tarafta defter kalaem bile almakta zorlanan çocuklar.

Oysa eğitim eşit şekillerde verilmelidir diye yasa ve yönetmelikler var.

Bence adı Milli Eğitim olan bu sistemin gerekleri yerine getirtilmelidir.

Siyasi kurumlar okullardan, eğitimden ellerini çekmelidirler.

Gerçek bir milli eğitim proğramı değiştirilemiyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Okullada bile proje okulları diye ayrım yapılmaktadır.

Bunlar olacak şeyler değildir.

Ülkemizin insanlarımızın çocuklarımızın geleceklerini kararatmayalım.

Sen ben kavgasına okulları, eğitimi bari sokmayalım.

Eşit şartların tüm öğrenciler sağlanmasına ön ayak olalım.

Okullara ve eğitim sistemimize zarar verici davranışlardan kaçınalım.

Köstek değil, destek olmaya çalışalım.

Zaten sınavlarda alınan sonuçlar son yıllardaki başarısızlığı gözler önüne sermektedir.

Matematik, fen gibi derslerde çocukların aldığı düşük puanları görüp bunun çarelerini arayalım.

Ülkemizi çağdaş ülkelerden daha ileriye götürmaek ancak doğru eğitim vermekle olur.

Bunun için öğretmen yatiştirirkende titiz olmamız gerekmektedir.Mesleki okullardan mesleki formasyon almamış kişilerden öğretmen yaparsanız bu duruma düşersiniz.

Sağlıklar dilerim.